DOTACJE

Dotacje

Za pośrednictwem Kliniki Projektów Sp. z o.o. zapewniamy obsługę w zakresie:

- pisania projektów;

- aplikacji o środki w tym m. in. weryfikacja pomysłów i dostosowanie ich do dostępnych konkursów, pomoc w budowaniu zespołów badawczych, sporządzanie dokumentacji projektowej;

- rozliczania projektów;

- prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym analizę oraz dostosowanie systemu rachunkowości do wymogów związanych z realizacją i rozliczaniem pozyskanych dotacji.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu.