KADRY I PŁACE

Kadry i płace

Księgowość oraz kadry i płace w jednym miejscu to wygoda dla przedsiębiorcy. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

- rozliczanie czasu pracy,

- naliczanie wynagrodzeń,

- przygotowywanie rozliczeń do ZUS, GUS, US, PFRON,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

- rozliczanie ZFŚS,

- prowadzenie akt osobowych,

- sporządzanie dokumentacji kadrowej w tym umów z pracownikami,

- prowadzenie dokumentacji BHP i badań okresowych,

- archiwizację dokumentacji pracowniczej,

- przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń,

- doradztwo kadrowe dla pracowników,

- obsługę kontroli przez uprawnione pomioty.